Před de la Condamine, si španělští průzkumníci poznamenali, že některé jihoamerické indiánské kmeny měly míč s látkou, která je lepkavá a odráží se.

Některé kmeny používali gumu (kaučuk) jako lepidlo při montáži peří na tělo a takzvaný "head-hunting". Antipas, kteří se rádi tetovali, používali saze z hořící gumy. Do trny propíchnuté kůže vtírali saze čímž dosáhli požadovaného kosmetického efektu. V červnu 1918 bylo uvedeno, že "razítka byla vynalezena před stovkami let jihoamerickými Indiány, pro tisk šablon motivů na těle, před samotným tetováním. Na Novém Zélandu je dnes tato verze tetování hitem, jsou to tzv. "skin markery", které vytváří složité obrazy ptáků, hadů, květin, symbolů, atd.

Po několika desítkách let přivezl de la Condamine domů balíček gumy a Sir Joseph Priestley, objevitel kyslíku, poznamenal: "Viděl jsem látku výborně přizpůsobenou účelu smazávání černé tužky z papíru." V roce 1770 to byla nová myšlenka, vymazat chyby napsané tužkou, malou kostkou z pryže. Bohužel, kostky byly drahé a neprosadily se.

Charles Goodyear stal se posedlým vyřešením problému lepkavé hmoty jednou provždy. Během svého života byl Goodyear posuzován za blázna. Opustil své podnikání, začal na "problému" pracovat. Jeho manželka trávila v kuchyni hodiny vařením a mícháním pryže a ricinového oleje a dalších přísad. Jeho experimenty způsobily v jeho životě opakující se bankroty i občasné uvěznění pro neplacení dluhů. Charles Goodyear byl však ve svých experimentech neúnavný.

V roce 1839, při práci v kuchyni, paní Goodyearová omylem upustila některé pryžové směsi s obsahem síry na rozpálená kamna. Výsledkem nehody bylo vyřešení problému s lepkavostí gumy. Tento proces, který zahrnuje směs pryží, síry a tepla byl nazván vulkanizace, podle Vulcana, římského boha ohně. Vulkanizovaná guma pozbyla negativní reakce na změny teploty. Tento objev vydláždil cestu pro stovky podob využití gumy. V červnu 1844, Goodyear svůj vynález zpracování gumy patentoval. Neusnul však na vavřínech a dal svoji obrovskou energii do rozvoje všestranného využití gumy. Tyto experimenty byly nákladné, v roce 1860 Goodyear zemřel s dluhem 200 tisíc dolarů. Jeho poslední slova : "Já umírám šťastný, ostatní mohou zbohatnout", jeho zarputilost výstižně odrážejí.

Existuje několik verzí s přesným určením vynálezce razítka, jedním prvních z nich byla mosazné Chamberlainovo páskové razítko, která vzniklo v roce 1860 a další byl od BB Hilla mosazná pásková datumovka. Plodný vynálezce, Hill je považován za "otce mechanických ručních razítek." Před 1860, měla ruční razítka omezené použití. Jejich rozkvět začíná občanskou válkou. Unie financovala válku tím, že vydala kolky, které byly nutné na prakticky všech obchodních listinách všeho druhu - poznámky, návrhy, směnky, šeky, atd. Vláda požaduje, aby kolky byly "označeny" zápisem data a jménem osoby. Tento postup byl skutečnou bolestí, bylo to zdlouhavé a pomalé, to si vyžadovalo objevit nějaký druh technologie, jež by tento problém vyřešila. Není těžké si představit, jakou popularity v té době získala ruční razítka.

Počátek razítek a jejich výroba je neodmyslitelně propojena se stomatologií. Přibližně v téže době, kdy Goodyear získal patent na vulkanizaci, byla anestezie patentována jeho kolegou, Wellsem. Wells vynalezl způsob bezbolestného trhání zubů. To pochopitelně vyvolalo poptávku po zubech umělých. Před vulkanizací, byl základ umělého chrupu ze zlata a bylo to nákladné a obtížné. Po vulkanizaci, může být chrup z vulkanizované pryže v sádrových formách. Tento proces nepožadoval velkou zručnost, a brzy mnoho zubařů vlastnilo malý, kulatý vulkanizátor. Tyto produkty budou později použity k výrobě prvních razítek.

Po letech diskuse a četných pokusech organizovat průmysl, vznikla národní obchodní organizace v roce 1911. ML Willard a Charles F. Safford, který dlouho pracoval na organizaci organizaci razítkářů, zjišťuje, že jejich práce přinesla ovoce, když první razítkářská Úmluva o obchodu se konala v LaSalle Hotel v Chicagu 20. června 1911. Byl to začátek nové éry a dokonce i existence razítkářských průkopníků jako BB Hill ("otec mechanického ručního razítka").

Historie razítek

Podle "Razítko Album" od Joni K. Miller a Lowry Thompson, 1978, Workman Publishing, New York

Charles Marie de la Condamine, francouzský vědec a průzkumník malebné řeky Amazonky jistě netušil, že by někdy existovalo něco jako razítko, když poslal vzorek gumy Institutu de France v Paříži v roce 1736.

Jak se vyvíjel razítkářský trh u nás, po roce 1990?

V Československu (do roku 1990), byla dodací lhůty výroby razítek např. u Výrobního družstva Znak, dnes již neuvěřitelných 12 měsíců. Velký pokrok ve výrobě  razítek nastal příchodem počítačové sazby, tekutých polymerů a hlavně laserové výroby razítek, kdy výroba jednoho razítka zabere pár minut.

Největším výrobcem razítek v ČR se ihned po roce 1990  stala naše firma Tibor Sedin razítka, svůj náskok před konkurencí si udržela až do roku 2006, kdy byla prodána. Do této doby jsme vyrobili více jak 3 miliony razítek. Tomu, mimo jiné, pomohlo i to, že jsme byli vždy specialisty a vždy jsme se obloukem vyhýbali produktům Microsoft a manýrám manažerů korporací.

Na počátku však výroba razítek nebyla vůbec jednoduchá. Před nástupem počítačové sazby v 90. letech, se razítka vyráběla z ruční nebo strojové sazby. Počátkem ledna 1990, jsem navštívil vídeňského výrobce pana Eichengera a od něho získal tehdejší know-how na výrobu razítek, kde základem byla stále ještě ruční nebo strojová sazba (vice zde), novinkou oproti starším technologiím bylo to, že sazba se tlakem a teplem vtlačovala do matric, do kterých se vulkanizovla razítková guma. V té době, kdy byla po razítkách obrovská poptávka, vyžadovala práce razítkáře obrovské pracovní nasazení - výroba razítek vyžadovala spoustu času a námahy (řešili jsme to tehdy prací často až do rána a o sobotách a nedělích). Velkým osvobozením pro nás byl nákup počítačů (první MacIntosh II jsme měli v roce 1991) a technologie pro výrobu razítek fotocestou. Zprvu jsme začaly vyrábět polymerová razítka, ale vzhledem k tomu, že jsme znali kvalitu gumových razítek, brzy jsme přešli na sice složitější a dražší technologii vulkanizace, kdy meziprodukty byly počítačová sazba přenesená na film, tvrdý polymer a opět původní matrice do ktrých se lisem vulkanizovala guma. V roce 1993 jsme si pořídili 1. laser pro výrobu razítek, tato převratná technologie, kdy je do gumy laserem vygravírován reliéf razítek, zásadně změnila technologii výroby razítek.

V mezidobí se pokoušela prosadit i technologie předbarvených razítek (dodnes používaná hlavněv Asii) a flash technologie (viz dále).

V polovině roku 1990 vstoupila na trh firma Trodat a tak mohli čeští a slovenští razítkáři začít nabízet samobarvicí razítka, novou technologii, jež zcela zatlačila s minulostí spjatá razítka s dřevěnou rukojetí. Konkurenční Colop vyrobil první kulatá samobarvicí razítka a tak se postupně na trhu začaly objevovat samobarvicí razítka nejen v klasických formátech.

Je pravdou, že název Trodat byl synonymem pro veškerá samobarvicí razítka, objektivně je však nutné konstatovat, že firma Colop je dodnes průkopníkem (smysluplných) inovací a nabízí podstatně širší sortiment. Manažeři Trodat se sice pokoušeli přijít s několika novinkami, byl to např. sytém MCI (vícebarevný otisk razítek), který však trvale zůstává na samém pokraji zájmu konečných uživatelů razítek. Kvalita razítek Trodat se během posledních 10 let, oproti kvalitě razítek Colop, "vypracovala" na úroveň kvality produktů microsoftu. Dnes se firma Trodat prezentuje sloganem "CREATING ORIGINALS", který je však současné realitě velice vzdálen (viz zdařile nepovedená kopiie zde).

Završením (zatím) "kultury" kvality razítek je uvedení indických razítek Trodat Printie, zaostávají kvalitou i za taiwanským výrobcem razítek Shiny, si nelze vysvělovat jinak, než zoufalý pokus, udržet se za každou CENU na trhu. Chybí-li nový produkt, změňme alespoň barvu řady Professional na barvu konkurenčního výrobku, další z opravdu originálních nápadů.

V posledních letech je neúspěch na trhu razítek často omlouván poklesem spotřeby razítek (zejména od marxistických, rádoby kapitalistů) . Podle našich poznatků, se však změnil pouze poměr prodeje textových desek a kompletních razítek a logické přerozdělení trhu dané navýšením prodeje razítek Colop. Vycházíme-li z původních počtů výroby razítek v ČR 3000 ks razítek denně, mohlo dojít maximálně k 10% snížení spotřeby. K zastírání neschopnosti nepomůže ani PR, či zcela neprofesiální zpětná vazba od firem řízených manažery.

Pokud tedy dochází k trvalému a progresivnímu poklesu prodeje razítek Trodat, neznamená to že stejným způsobem zaostává prodej razítek ostatních značek. Zoufalé šíření zpráv o poklesu prodjeje razítek může některé neinformované výrobce (často svázané nesmyslnými exkluzivními smlouvami) demotivovat, což jen přispívá k rozmělnění trhu - vzniku dalších (často amatérských) výrobců razítek. Není nutno podléhat zhoubné megalománii a následovat ji v postupném vyklizení trhu.

Koncem léta bude na trh uveden nový model kapesního razíka Colop Pocket, jedná se o zcela přepracovaný systém i design kapesního razítka.

Jako 1. globální výrobce v EU zavedla firma Colop výrobu CO2 neutrálních razítek Green Line a razítek Microban s antibakteriální úpravou povrchu. Vyrábí také razítka Liquid Wood, jež jsou vyrobena z Ligninu, odpadu vznikajícím při výrobě papíru.

Novinkou je umísťování QR kódu v razítku, kdy údaje razítka jsou chytrým telefonem načteny a lze je jednoduše uložit do kontaktů.

Flash technologie EOS Colop přinesla do oboru několik novinek, mezi které patří bezproblémový otisk inverzní grafiky a také největší formát samobarvicího razítka v XXL velikosti 121 x 89 mm. V současnosti je k dispozici 41 typů v obdélníkových, čtvercových a kulatých tvarech, včetně velikosti XXL 121 x 89 mm a také varianty kapesní Mouse a Pocket, včetně propisovacích tužek s flash razítkem. Unikátní je také řada EOS Express, kdy razítko plnohodnotně tiskne do 15 minut od jeho zhotovení.

Dle našeho názoru, bude v razítkářském oboru převratným, uvedení poslední generace Colop Printer a Colop Pocket Plus. Kromě futuristického designu, přináší zcela nové prvky (například individualizace Image kartičky), jež ocení nejen konečný zákazník. Zatím nikdy se u nového modelu razítek, neobjevilo tolik novách prvků, jako u nové řady razítek Printer od firmy Colop. Lze tedy předpokládat, že bude vřele přijata nejen zákazníky (konečnými uživateli), ale i výrobci razítek, kteří dosud (pro nás často z nepochopitelných důvodů), setrvávali u konkurence.

Jsme také zvědavi, kolik křečovitých "originálních" kopií nového Printeru se objeví. Pro manažerské "hlavy", to bude jistě tvrdý oříšek, uvidíme, jak se se s ním vypořádají, smlouvy a neonové barvy už asi stačit nebudou...

Charles Marie de La Condamine
new-colop-printer-2014-poster

Historie výroby razítek, novinky razítka

Razítka Centrum Sedinová - Historie

Podpořte na nás na Facebooku

Facebook

© TIBOR SEDIN 2019

Razítka Centrum, Gabriela Sedinová | Ondříčkova 8, 130 00 Praha 3 - Vinohrady | tel.: 222 221 675, 608 000 511 | Napište nám

Pokud hledáte nejvyšší kvalitu za nejlepší cenu, jste na správné adrese

Razítka Colop

Logo Razítka Centrum Sedin Razítka Sedin 25 let od založení